Kompanija Agroflorentina daje tehničke savete

ORGANIKA je nastavila sa davanjem tehničkih saveta o organskom gajenju LAB.…


Savetovanje članova udruženja ORGANIKA o organskom gajenju LAB

ORGANIKA nastavlja da savetuje svoje članove o organskom gajenju LAB. BioFruti…


Tehnički saveti za gajenje LAB

ORGANIKA je svojim članovima počela da daje tehničke savete za gajenje LAB.…


Obuka o organskom gajenju LAB sa korisnicima grantova u opštini Prizren

ORGANIKA je sa korisnicima grantova iz opštine Prizren organizovala obuku o…


Udruženje ORGANIKA potpisalo Memorandum o razumevanju sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinu

Udruženje ORGANIKA je sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinarstvo u Prištini…


Izlaganje o organskoj poljoprivredi u Albaniji i telu za sertifikaciju Albinspekt

Udruženje ORGANIKA je organizovalo izlaganje o organskom poljoprivrednom…


Izlaganje o proizvođaču prerađivačke opreme za LAB

Danas je udruženje ORGANIKA organizovalo izlaganje uz navođenje kompanije…


Informativni sastanak sa MPŠRR o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo informativni…


ORGANIKA postaje član IFOAM

ORGANIKA je postalo član IFOAM (Međunarodna federacija pokreta organske…