Obuka o organskom gajenju LAB sa saradnicima Biofruti

Uz podršku Caritas Švajcarska, ORGANIKA je organizovala obuku o organskom…


Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, održalo obuku za…


Upoznavanje sa aktuelnim stanjem organske poljoprivrede u svetu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo izlaganje u…


Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo obuku o…


Dobijanje podrške od Caritas Švajcarska i saradnja sa MPŠRR

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska i u saradnji sa…


Obuka o upotrebi organskih inputa za uzgajivače maline, jagode i LAB

Udruženje ORGANIKA je, u saradnji sa dobavljačem inputa AgroPharma…


Saradnja između ORGANIKA i Caritas Švajcarska

ORGANIKA je, u saradnji sa Caritas Švajcarska, organizovala obuku mladih…


Članovi udruženja Organika na BioFach sajmu u Nemačkoj

Članovi udruženja ORGANIKA učestvuju na renomiranom sajmu BioFach gde su…


Potpisivanje ugovora za NDŠP i LAB između ORGANIKA i Caritas Švajcarska na Kosovu

ORGANIKA je potpisala ugovor sa Caritas Švajcarska na Kosovu o sprovođenju…


ORGANIKA zahvalnicom izražava zahvalnost USAID-ovom programu AGRO

Udruženje ORGANIKA je USAID-ovom programu Razvoj poljoprivrede i ruralne…