Novosti


Upoznavanje sa aktuelnim stanjem organske poljoprivrede u svetu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo izlaganje u kojem se navode stanje i uslovi organske poljoprivrede u svetu.

Read More

Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo obuku o organskom gajenju LAB, zajedno sa udruženjem Majčina ruka/Mother’s Hand iz Vitine/Vitia.

Read More

Dobijanje podrške od Caritas Švajcarska i saradnja sa MPŠRR

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska i u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) organizovalo izlaganje o međunarodnom kontekstu organske poljoprivrede.

Read More

Obuka o upotrebi organskih inputa za uzgajivače maline, jagode i LAB

Udruženje ORGANIKA je, u saradnji sa dobavljačem inputa AgroPharma organizovalo obuku o upotrebi organskih inputa za uzgajivače u sektoru maline, jagode i lekovitog i aromatičnog bilja (LAB).

Read More

Saradnja između ORGANIKA i Caritas Švajcarska

ORGANIKA je, u saradnji sa Caritas Švajcarska, organizovala obuku mladih poljoprivrednika i otkupnih centara koji rade sa lekovitim i aromatičnim biljem (LAB).

Read More

Članovi udruženja Organika na BioFach sajmu u Nemačkoj

Članovi udruženja ORGANIKA učestvuju na renomiranom sajmu BioFach gde su izložili svoje proizvode.

Read More

Potpisivanje ugovora za NDŠP i LAB između ORGANIKA i Caritas Švajcarska na Kosovu

ORGANIKA je potpisala ugovor sa Caritas Švajcarska na Kosovu o sprovođenju četvorogodišnjeg projekta.

Read More

ORGANIKA zahvalnicom izražava zahvalnost USAID-ovom programu AGRO

Udruženje ORGANIKA je USAID-ovom programu Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti (AGRO) dodelilo zahvalnicu za podršku udruženju na jačanju kapaciteta.

Read More