Obučavanje agronoma

ORGANIKA je izabrala četvoricu mladih agronoma da, širom Kosova, prikupljaju informacije o geografskim koordinatama uzgajivača LAB. Danas je organizovana obuka o načinu korišćenja aplikacije, načinima dobijanja koordinata gazdinstava i njihovom integrisanju u sistem aplikacije. Aktivnost su podržali USAID-ov program Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti i GiZ.