Obučavanje agronoma

ORGANIKA je izabrala četvoricu mladih agronoma da, širom Kosova, prikupljaju…


ORGANIKA počela da radi sa mladim agronomima

ORGANIKA je počela da radi i sarađuje sa mladim agronomima, kako bi ojačala…


Kompanija Agroflorentina daje tehničke savete

ORGANIKA je nastavila sa davanjem tehničkih saveta o organskom gajenju LAB.…


Savetovanje članova udruženja ORGANIKA o organskom gajenju LAB

ORGANIKA nastavlja da savetuje svoje članove o organskom gajenju LAB. BioFruti…


Tehnički saveti za gajenje LAB

ORGANIKA je svojim članovima počela da daje tehničke savete za gajenje LAB.…


Obuka o organskom gajenju LAB sa korisnicima grantova u opštini Prizren

ORGANIKA je sa korisnicima grantova iz opštine Prizren organizovala obuku o…