Izlaganje o proizvođaču prerađivačke opreme za LAB

Danas je udruženje ORGANIKA organizovalo izlaganje uz navođenje kompanije…


Informativni sastanak sa MPŠRR o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo informativni…


ORGANIKA postaje član IFOAM

ORGANIKA je postalo član IFOAM (Međunarodna federacija pokreta organske…


Obuka o organskom gajenju LAB sa saradnicima Biofruti

Uz podršku Caritas Švajcarska, ORGANIKA je organizovala obuku o organskom…


Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, održalo obuku za…


Upoznavanje sa aktuelnim stanjem organske poljoprivrede u svetu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo izlaganje u…


Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo obuku o…