Katalogu i llojeve bimore qe permbajne materiet helmuese Pyrrocilidine dhe Tropan