Naš cilj


Udruženje ORGANIKA su 2013. godine osnovale vodeće kompanije u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) i lekovitog i aromatičnog bilja (LAB). Svrha udruženja je unapređenje saradnje među akterima u ovom sektoru i dalji razvoj sektora, promovisanjem kosovskih proizvoda na stranim izvoznim tržištima, ali i lobiranjem. Štaviše, udruženje ORGANIKA ima za cilj da pomogne svim svojim članovima da u narednih 5-7 godina dobiju sertifikat za organske standarde i postignu da sertifikovani organski proizvodi postanu najveći deo izvoza.

Naša vizija


Razvoj sektora NDŠP i LAB kroz održivu upotrebu NDŠP, podsticanje gajenja LAB i povećanje otkupnih, prerađivačkih i izvoznih kapaciteta.

Zainteresovani ste?


Kontaktirajte nas

Donatori i razvojni projekti


Udruženje ORGANIKA, koje trentuno ima 32 člana, su poslednjih godina podržali donatori i razvojni projekti:

  • Program USAID AGRO (Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti) je podržao udruženje u jačanju i razvoju u samoodrživ entitet, u služenju svojim članovima (kompanijama) stvaranjem partnerstava sa vladom za buduće strategije. Pomoć USAID-a je data u osnivanju kancelarije za udruženje ORGANIKA i delimičnim naknadama za zaposlene. USAID je takođe podržao udruženje i njegove kompanije u omogućavanju poseta različitim međunarodnim sajmovima i u prodaji.
  • GiZ-ov projekat CETEP (Stvaranje zaposlenja podsticanjem izvoza) je podržao aktivnosti udruženja obukom aktera o sektoru organskog gajenja LAB i štampanjem brošura o organskom gajenju LAB na Kosovu.
  • Projekat Swiss Contact-a PPSE (podsticanje zapošljavanja u privatnom sektoru) je sarađivao sa udruženjem ORGANIKA podržavanjem rada na organskoj sertifikaciji njegovih članova. Kao rezultat toga, u 2017. godini je sertifikovano 17 članova, a 25 u 2018. godini.

Članovi odbora i izvršno osoblje