Naš cilj


Udruženje ORGANIKA su 2013. godine osnovale vodeće kompanije u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) i lekovitog i aromatičnog bilja (LAB). Svrha udruženja je unapređenje saradnje među akterima u ovom sektoru i dalji razvoj sektora, promovisanjem kosovskih proizvoda na stranim izvoznim tržištima, ali i lobiranjem. Štaviše, udruženje ORGANIKA ima za cilj da pomogne svim svojim članovima da u narednih 5-7 godina dobiju sertifikat za organske standarde i postignu da sertifikovani organski proizvodi postanu najveći deo izvoza.

Vizija


Članovi Udruženja ORGANIKA su vodeći dobavljači sa Balkana NDŠP i LAP vrhunskog kvaliteta za tržište EU.

Misija


Razvoj kapaciteta NDŠP i LAP operatera za ispunjavanje zahteva kupaca na tržištu EU za kvalitet.

Donatori i razvojni projekti


ORGANIKU, koja trenutno broji 42 člana, poslednjih godina podržavaju donatori i razvojni projekti:

  • Projekat Caritasa Švajcarske na Kosovu „EREA“ je podržao Udruženje ORGANIKA u pružanju različitih usluga svojim članovima, uključujući savetodavne usluge i razvoj tržišta.
  • Projekat GiZ-a „Promocija preduzetništva“ podržava razvoj menadžerskih kapaciteta udruženja kao i razvoj kapaciteta članova za izvoz, obuku za pogone koji sadrže PA i TA i digitalizaciju aktivnosti.
  • Projekat Sviss Contact-a PPSE (Promocija zapošljavanja u privatnom sektoru) sarađuje sa udruženjem ORGANIKA na organskoj sertifikaciji svojih članova od 2017. godine. U ovom procesu, svi članovi ORGANIKA-e su imali koristi već tri godine; ovo je rezultiralo sertifikacijom preko 40 članova.

Partneri

Saradnici