Shoqata “ORGANIKA” është themeluar në vitin 2013 nga operatorët kryesorë në sektorët e Produkteve Pyjore Jo-Drusore (PPJD) dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA). Qëllimi i shoqatës është të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet palëve të interesit në këto sektorë dhe të zhvillojë sektorët, duke promovuar produktet e Kosovës në tregje të eksportit dhe përmes aktiviteteve lobuese. Poashtu, shoqata ka për qëllim që brenda 5-7 viteve të ndihmojë që të gjithë anëtarët të jenë të certifikuar me standarde organike, si dhe shumica e eksporteve të jenë produkte organike të certifikuara.


Disa nga shërbimet të cilat i ofrohen anëtarëve:

 • Promovimi i eksportit
  – Pjesëmarrja në panaire
  – Organizimi i misioneve të shitjes
 • Lobimi
 • Trajnime dhe këshilla teknike
 • Zbatimi i çertifikimit organik
 • Lidhje me institucione çertifikuese dhe ofrues tjerë të shërbimeve

Trajnimi për Rregulloren e Re Organike të BE-së nga Shoqata Organika dhe Bio.inspecta Al

Qëllimi i këtij trajnimi ishte t’i informojë prodhuesit organikë në Kosovë me risitë e kësaj rregulloreje.


Donatorët

Partnerët

Bashkëpunëtorët


Arsyet për tu anëtarësuar në shoqatën ORGANIKA :

 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të marrë informacione që ju nevojiten për të drejtuar biznesin tuaj organik.
 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të bashkuar zërin tuaj me kompani që po formojnë të ardhmen e industrisë së produkteve organike.
 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të treguar mbështetjen tuaj për të vetmen shoqatë në Kosovë të përkushtuar ekskluzivisht për promovimin dhe mbrojtjen e standardeve organike dhe të tregtisë organike.

Mos hezitoni të na kontaktoni në çdo moment.

Për më shumë informata rreth mundësisë të kontaktimit me ne, ju lutem klikoni këtu