Kliko këtu për databazën e produkteve organike të kompanive që përfaqëson ORGANIKA.
Përmirësimi i bashkëpunimit midis aktorëve të sektorit dhe zhvillimin e mëtejshëm të sektorit
Zhvillimi i sektorit të PPJD-ve dhe BMA-ve përmes promotimit të eksportit
Rritja kapaciteteve grumbulluese të PPJD-ve dhe kultivuese të BMA-ve
Slider

Shoqata “ORGANIKA” është themeluar në vitin 2013 nga operatorët kryesorë në sektorët e Produkteve Pyjore Jo-Drunore (PPJD) dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA). Qëllimi i shoqatës është të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet palëve të interesit në këto sektorë dhe të zhvillojë sektorët, duke promovuar produktet e Kosovës në tregje të eksportit dhe përmes aktiviteteve lobuese. Poashtu, shoqata ka për qëllim që brenda 5-7 viteve të ndihmojë që të gjithë anëtarët të jenë të certifikuar me standarde organike, si dhe shumica e eksporteve të jenë produkte organike të certifikuara.


Disa nga shërbimet të cilat i ofrohen anëtarëve:

 • Promovimi i eksportit
  – Pjesëmarrja në panaire
  – Organizimi i misioneve të shitjes
 • Lobimi
 • Trajnime dhe këshilla teknike
 • Zbatimi i çertifikimit organik
 • Lidhje me institucione çertifikuese dhe ofrues tjerë të shërbimeve

Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Këtë javë, Shoqata ORGANIKA filloi trajnimin “Kultivimi i bimëve mjekësore aromatike dhe menaxhimi i fermës tuaj”. Ky trajnim është dizajnuar me fokus të veçantë tek gratë që punojnë në këtë sektor.

Ceremonia e dhenies se certifikatave organika

Është organizuar ceremonia për dhënies se certifikatave të Certifikimit Organik për 30 kompani kosovare që merren me grumbullimin, kultivimin dhe përpunimin e PPJD-ve dhe BMA-ve.Ceremonia u organizua nga Shoqata ORGANIKA, që prej disa vitesh ka vënë në zbatim aktivitetin për promovimin e certifikimit organik të këtyre kompanive vendore.

Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një takim me grumbulluesit e regjionit te Komunës se Dragashit.


Donatorët

Partnerët

Bashkëpunëtorët


Arsyjet për tu anëtarësuar në shoqatën ORGANIKA :

 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të marrë informacione që ju nevojiten për të drejtuar biznesin tuaj organik.
 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të bashkuar zërin tuaj me kompani që po formojnë të ardhmen e industrisë së produkteve organike.
 • Anëtarësohu në ORGANIKA për të treguar mbështetjen tuaj për të vetmen shoqatë në Kosovë të përkushtuar ekskluzivisht për promovimin dhe mbrojtjen e standardeve organike dhe të tregtisë organike.

Mos hezitoni të na kontaktoni në çdo moment.

Për më shumë informata rreth mundësisë të kontaktimit me ne, ju lutem klikoni këtu