Këshillime në kultivimin e BMA-ve

ORGANIKA ka filluar të ofroj këshillime në kultivimin e BMA-ve për anëtarët e saj. Sot janë ofruar këshillime për kultivimin e menthës të BioFerma Lorena në Prizren.
Ky këshillim është ofruar me mbështetje të GiZ.