Këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve. Në kompaninë BioFruti me bashkëpunerët e saj është ofruar këshillimi për teknologjitë e prodhimit të mullagës së zezë. Ky këshillim është ofruar me mbështetje të GIZ-it.