Mbahet Konferenca e 1re Nderkombetare per Bujqesine Organike me 26 Prill 2023