Një video informacion për bujqesinë organike

Një video informacion për bujqesinë organike nga IFOAM me titra shqip; kjo i është mundësuar ORGANIKA si anetar i IFOAM