ORGANIKA organizon trajnim me për bujqësinë organike për këshilltarët e Shërbimit Këshillimor Bujqësor Rural te Kosovës

Shoqata ORGANIKA si pjese e zbatimi te Planit akcional për bujqësinë organike (NOAP) ka organizuar një trajnim për bujqësinë organike dhe kultivimin organik te BMA-ve për këshilltaret e Shërbimit Këshillimor Bujqësor Rural te Kosovës. Është prezantuar principet e bujqësisë organike dhe kërkesat e standardit organik për kulturat e ndryshme; si dhe janë prezantuar teknologjitë për kultivimin organik te BMA si kultura qe më se shumti kultivohen ne Kosove.

Ky trajnim është organizuar me mbështetje te projektit PASURI te Caritas CH