Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre

Për zhvilluar njohurit në kultivimin organik të BMA-ve dhe grumbullimit të qëndrueshëm të PPJD-ve, Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre dhe të bëhen ekspert të fushës. Sot, është organizuar një bashkëpunim me 10 agronom dhe është bërë një prezantim i bujqësisë organike dhe kërkesave për certifikim organik.
Agronom e rinj e priten mirë këtë iniciative të ORGANIKA dhe ofruan bashkëpunimin e tyre.