Izlaganje o organskoj poljoprivredi u Albaniji i telu za sertifikaciju Albinspekt

Udruženje ORGANIKA je organizovalo izlaganje o organskom poljoprivrednom sektoru u Albaniji i telu za sertifikaciju Albinspekt. Izlaganje je obuhvatilo dostignuća i izazove organske poljoprivrede u Albaniji, pri čemu se izazovi uglavnom mogu naći na tržištu, ali obuhvataju i plasman proizvoda. Izlaganje je bilo dobra prilika za kosovske kompanije koje rade u ovom sektoru da uče na uspehu Albanije, ali i iz napravljenih grešaka, kako ih ne bi ponovile.
Izlaganje je sproveo Albinspekt, a podržao je projekt PASURI koji financira Caritas Švajcarska.