Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo obuku o organskom gajenju LAB, zajedno sa udruženjem Majčina ruka/Mother’s Hand iz Vitine/Vitia.