Obuka o organskom gajenju LAB sa korisnicima grantova u opštini Prizren

ORGANIKA je sa korisnicima grantova iz opštine Prizren organizovala obuku o organskom gajenju LAB. Obuka je održana u saradnji sa otkupnim centrom Red Gold, a finansirao ju je Caritas Švajcarska.