Obuka o organskom gajenju LAB

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, održalo obuku za uzgajivače koji rade sa otkupnim centrom za LAB, Agroshqiponja iz Mališeva/Malisheva. Obuka je obuhvatila organsko gajenje LAB.