Obuka o upotrebi organskih inputa za uzgajivače maline, jagode i LAB

Udruženje ORGANIKA je, u saradnji sa dobavljačem inputa AgroPharma organizovalo obuku o upotrebi organskih inputa za uzgajivače u sektoru maline, jagode i lekovitog i aromatičnog bilja (LAB).
Agropharma je predstavila organske inpute koji se trenutno nude na tržištu za uzgoj mekog voća i LAB i instrukcije za njihovu upotrebu. Obuka je bila deo serije aktivnosti za promovisanje organskih inputa koje je podržao Caritas Švajcarska.