Trajnimi për perdorimin e inputeve organike për fermer të mjedrës, dredhëzës dhe BMA-ve

Shoqata ORGANIKA në bashkpunim me shitësin e inputeve “AgroPharma” organizoi një trajnim për perdorimin e inputeve organike për fermer të mjedrës, dredhëzës dhe BMA-ve.
‘Agropharma’ prezantoj inputet organike që ajo i ofron në treg për kultivimin e frutave të imëta dhe BMA si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
Ky trajnim është pjesë e aktiviteteve për promovimin e inputeve organike të mbështetur nga Caritas i Zvicrës.