ORGANIKA počela da radi sa mladim agronomima

ORGANIKA je počela da radi i sarađuje sa mladim agronomima, kako bi ojačala njihovo znanje i veštine za organsko gajenje LAB i održiv otkup NDŠP. Cilj je da mladi agronomi postanu stručnjaci za ovu oblast. Udruženje je, danas, organizovalo prezentaciju za 10 mladih agronoma o organskoj poljoprivredi i uslovima za organsku sertifikaciju.
Novi agronomi su prozdravili ovu inicijativu ORGANIKA-e, nudeći svoju saradnju i učešće.