ORGANIKA postaje član IFOAM

ORGANIKA je postalo član IFOAM (Međunarodna federacija pokreta organske poljoprivrede).
Osnovana 1972, IOFAM je jedina međunarodna pokroviteljska organizacija za organski svet koja ujedinjuje raznolik broj aktera koji doprinose organskoj viziji.