ORGANIKA zahvalnicom izražava zahvalnost USAID-ovom programu AGRO

Udruženje ORGANIKA je USAID-ovom programu Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti (AGRO) dodelilo zahvalnicu za podršku udruženju na jačanju kapaciteta, kao i za podršku sektoru nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) i lekovitog i aromatičnog bilja (LAB). Predsednik udruženja ORGANIKA g-din Halit Avdijaj se na svečanosti zahvalio direktoru programa USAID / AGRO, g-dinu Fatmiru Selimi-ju za sav dobar rad.