Preporuke za gajenje organskog LAB i razmnožavanje biljke mente delovima korena

ORGANIKA je nastavila da pruža savete o organskom gajenju LAB i razmnožavanju biljke mente delovima korena. Konsultaciju je organizovala prerađivačka kompanija Peppermint International iz Leposavića, gde je tehničku pomoć i savete davao savetnik ORGANIKA-e. Konsultacija je održana uz podršku GiZ-a, a finansirala ju je vlada Nemačke.