Saveti za upravljanje parcelama sa organskim LAB

ORGANIKA je dala tehničke savete za upravljanje parcelama sa organskim LAB i sadnju korena mente. Instrukcija je organizovana zajedno sa otkupnim centrom NTH 2000 iz Dragaša/Drahash, a sproveli su je savetnik ORGANIKA-e i brojni mladi agronomi koje je imenovalo udruženje. Aktivnost je podržao GiZ, a finansirala ju je nemačka vlada.