Informativni sastanak sa MPŠRR o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo informativni sastanak sa g-dinom Isuf-om Cikaqi-jem iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu. Osim toga, održani su i razgovori na kojima su predstavljeni problemi direktnog plaćanja za aktere iz sektora ali i drugi takvi izazovi sa kojima se sreću članovi udruženja ORGANIKA.