Kompani “OSA Termosistemi” prezanton makineritë e veta para anëtarëve te ORGANIKA

Shoqata ORGANIKA ka organizuar prezantimin e makinerive e “OSA Termosistemi” nga Rahoveci osatermosistem.com, një kompani qe prodhon makineri për tharjen dhe përpunimin me produkteve bujqësore. Qëllimi kryesor ishte prezantimi i produkteve te ‘OSA Termosistem’ por edhe pranimi i vërejtjeve por edhe kërkesave për makineri nga anëtarët e Shoqatës. Kompani prezantoj programin e vet para anëtarëve përmes një prezantimi dhe pastaj janë vizituar produktet finale p.sh. tharëset e reja, makinat për copëtim dhe trakave inspektuese dhe është vizituar fabrika ku behet prodhimit i makinave. Ishte një rast i mire i bashkëbisedimit ne me te prodhuesit te makinave dhe kompanive qe janë blerës potencial te ‘OSA Termosistem’. Pas një takimi te mire është propozuar qe ky te jete një aktivitet qe te organizohet se paku një here ne vit.

 

Ky prezantim është organizuar me mbështetje te projektit PASURI te Caritas CH