Nënshkrimi i kontratës për PPJD dhe BMA në mes të Organikës dhe Caritas Switzerland

7 shkurt, 2019 – ORGANIKA ka nënshkruar kontratën me Caritas Switzerland in Kosovo për implementimin e projektit 4 vjeçar. Kontrata u nënshkrua nga kryetari i shoqatës Z. Halit Avdijaj. Ky projekt do të ndikoi në zhvillimin e sektorit të PPJD-ve dhe BMA.