Ceremonija dodjele organskih sertifikata

Udruženje ORGANIKA organizovalo je ceremoniju organskog certificiranja 30 kosovskih kompanija koje se bave prikupljanjem, uzgojem i preradom NDŠP-a i LAB-a. ORGANIKA već nekoliko godina sprovodi aktivnost promocije organskog certificiranja lokalnih kompanija. Organske sertifikacije koje su akreditovana za evropsko tržište, izdate od strane Albinspekt sertifikacionog tela, dokaz su da ove kompanije ispunjavaju standarde kvaliteta i povećavaju kredibilitet kupaca i potrošača za svoje proizvode. Na svečanosti su učestvovali g. Isuf Cikaci i g. Hisni Thaqi, direktori Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, g. Avni Ramadani, iz projekta PPSE, Klodiana Balla, menadžer kvaliteta u Albinspekt-u, kao i predstavnici preduzeća i druge zainteresovane strane u sektoru. Ceremonija je organizovana uz podršku projekta PPSE, koji finansira švajcarska vlada.