HitFlores održao sastanak sa sakupljačima NDŠP

Tema razgovora bila je ukupna sezona prikupljanja NDŠP-a u 2019. godini – njena dostignuća i izazovi. Učesnici su takođe razgovarali o tome koji su proizvodi prikupljeni i koliki je prikupljena količina.

Tokom sastanka sakupljači su zatražili pojačanu saradnju tokom berbe borovnica, gde bi trebalo da se poštuju datum početka berbe kako bi se sačuvao kvalitet plodova. ORGANIKA je takođe održala prezentaciju o zahtevima za zaštitu bilja tokom žetve i posle žetve NDŠP-a.

Sastanak je organizovan uz podršku projekta PASURI kojeg implementira Caritas CH.