Kompanija Agroflorentina daje tehničke savete

ORGANIKA je nastavila sa davanjem tehničkih saveta o organskom gajenju LAB.

Danas je instrukcije dala kompanija Agroflorentina, a podržao ih je GiZ.