Kompanija OSA Thermosystemi predstavlja tehnološki program članovima udruženja ORGANIKA

Udruženj ORGANIKA je organizovalo prezentaciju kompanije OSA Thermosistemi iz Orahovca/Rahovca, kompanije koja se specijalizovala za opremu za sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda. Glavna svrha bila je upoznati članove udruženja sa tehnološkim programom ove kompanije ali i dobiti povratne informacije na osnovu posebnih tehnoloških zahteva koje članovi imaju. Kompanija je članovima predstavila svoj program kroz prezentaciju, nakon čega je usledila poseta kompaniji, gde su članovi videli raznu opremu/ mašine za sušenje, mašine za usitnjavanje itd. Bila je to sjajna prilika da direktno razgovaraju sa proizvođačem, jer su članovi ORGANIKA-e potencijalni kupci proizvoda koje OSA Thermosistemi nudi. Nakon ovog korisnog sastanka, članovi udruženja su predložili da bi ovo trebalo da bude aktivnost koja se organizuje najmanje jednom godišnje.

 

Prezentacija je organizovana uz podršku Caritas Švajcarska na Kosovu, kroz projekat PASURI (Uspešna agrarna proizvodnja na Kosovu kroz održiva ruralna ulaganja).