ORGANIKA je organizovala obuku o organskoj poljoprivredi za savetodavne službe ruralnu poljoprivredu na Kosovu

Kao deo sprovođenja Akcionog plana za organsku poljoprivredu (APOP), udruženje ORGANIKA je, za savetnike Kosovskih poljoprivrednih savetodavnih službi, organizovalo obuku o organskoj poljoprivredi i organskom gajenju LAB. Tokom obuke, savetnici su upoznati sa principima organske poljoprivrede i uslovima organskih standarda za različite kulture, kao i sa tehnologijama korišćenim za organsko gajenje lekovitog i aromatičnog bilja (LAB), koje se obično gaji na Kosovu.

Ovu obuku je, preko projekta PASURI (Uspešna agrarna proizvodnja na Kosovu preko održivih ruralnih ulaganja) podržao Caritas Švajcarska na Kosovu.