Saradnja između ORGANIKA i Caritas Švajcarska

ORGANIKA je, u saradnji sa Caritas Švajcarska, organizovala obuku mladih poljoprivrednika i otkupnih centara koji rade sa lekovitim i aromatičnim biljem (LAB).
Obuka je istakla uslove za organske standarde i tehnologije organskog gajenja koje se koriste za LAB.