Udruženje ORGANIKA potpisalo Memorandum o razumevanju sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinu

Udruženje ORGANIKA je sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinarstvo u Prištini potpisalo Memorandum o razumevanju. Svrha Memoranduma je da fakultet doprinese razvoju veština i kapaciteta članova udruženja ORGANIKA. Zauzvrat, ORGANIKA će doprineti unapređivaju veština i kapaciteta nastavnog osoblja i studenata fakulteta. To će se postići kroz zajedničke prezentacije, jačanje kapaciteta i izradu strategija za organsku poljoprivredu.