Këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve

ORGANIKA ka vazhduar të ofroj këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe…


Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në…