Këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve

ORGANIKA ka vazhduar të ofroj këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve. Këshillimi është organizuar nga përpunuesi “Peppermint International”, Leposavië. Këshillat janë ofruar nga këshilltari i Shoqatës. Këshillimi është ofruar me mbështetje të GIZ financuar nga Qeveria Gjermane.