Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike Këtë javë, Shoqata…


Ceremonia e dhenies se certifikatave organika

Është organizuar ceremonia për dhënies se certifikatave të Certifikimit…


Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një…


ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019

ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019. Promovimi i bujqësisë organike në…


Këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve

ORGANIKA ka vazhduar të ofroj këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe…


Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në…


Trajnimi i agronomeve në përdorimin e aplikacionit

ORGANIKA për të marr kordinatat gjeografike të fermave me BMA ka angzhuar katër…