Tryeza e rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve

ORGANIKA ka organizuar një tryezë të rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë…


Trajnim për kultivimin organik të BMA-ve me përfituesit e granteve në Komunën e Prizrenit

ORGANIKA ka organizuar një trajnim për kultivimin organik të BMA-ve me…


Prezantim rreth sektorit të Bujqësisë Organike në Shqipëri dhe për Albinspekt

ORGANIKA ka organizuar një prezantim rreth sektorit të Bujqësisë Organike në…


Prezantimi i prodhuesit të makinave përpunuese për BMA

Sot është organizuar një prezantim i prodhuesit të makinave përpunuese për BMA,…


Takim informues me Z. Isuf Cikaqi nga MBPZHR rreth bazës ligjore për bujqesinë organike

Shoqata ORGANIKA me mbështetje të Caritas CH organizoj një takim informues me…


ORGANIKA është bërë anëtare e rregullt e IFOAM

ORGANIKA është bërë anëtare e rregullt e IFOAM. Është e vetmja organizatë…


Trajnimi për kutivimin organik të BMA me bashkpunëtorët e Biofrutit

ORGANIKA me mbështetje të CaritasCH ka organizuar trajnimi për kutivimin…


Trajnim për kultivimin organik të BMA-ve

ORGANIKA në mbështetje të CaritasCH ka ofruar fermerëve që bashkpunojnë me…


Prezantimin e gjendjes së Bujqësisë Organike në botë

ORGANIKA me mbështetje të CaritasCH ka organizuar prezantimin e gjendjes së…