Anëtarët

Shoqata ORGANIKA përfaqëson përpunuesit dhe eksportuesit e Produkteve Pyjore Jo-Drusore (PPJD) dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA)

  • Llojet e produkteve

  • Rendit sipas rendit alfabetik

  • Lokacioni

  • Madhësia e ndërmarrjes

  • Lloji i veprimtarisë

  • Standardet e implementuara

Kompania
Komuna
Personi Kontaktues
Email Adresa
Madhësia e ndërmarrjes
99 Lule- Agromedicine Prishtinë
Havushe Bunjaku Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
A-D-E Group Prishtinë
Bashkim Gashi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Agro 2000 Dragash
Besmir Krasniqi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Agro Shala Ferizaj
Fatmir Shala Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Agro Shqiponja Malishevë
Shefqet Krasniqi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Agro-Loli Istog
Agron Krasniqi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
AgroFlorentina Skënderaj
Tafil Veliu Ndërmarrje e vogël: me 10-49 të punësuar
AgroProduct SHPK Istog
Halit Avdijaj Ndërmarrje e mesme: me 50-249 të punësuar
Aldijana Ademi B.I. Prizren
Adem Ademi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Alea-K Istog
Dervish Krasniqi Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar