Anëtarët

Shoqata ORGANIKA përfaqëson përpunuesit dhe eksportuesit e Produkteve Pyjore Jo-Drusore (PPJD) dhe Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA)

[searchandfilter id='67238']
Kompania
Komuna
Personi Kontaktues
Email Adresa
Madhësia e ndërmarrjes
Organic Farm Malësia Rahovec
Faton Morina Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Peppermint International Leposaviq
Stojan Milojević Ndërmarrje e vogël: me 10-49 të punësuar
AgroProduct SHPK Istog
Halit Avdijaj Ndërmarrje e mesme: me 50-249 të punësuar
99 Lule- Agromedicine Prishtinë
Havushe Bunjaku Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Vicianum Greenfarm Prishtinë
Qemajl Vuciterna Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Sharr Berry Shtërpcë
Vlastimir Stojčetovic Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Malesia Herbs Rahovec
Armend Kastrati Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Scardus Shtërpcë
Dubrivuje Stevanovic Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
AS Promet Leposaviq
Ivan Vukojicic Ndërmarrje mikro: më pak se 10 të punësuar
Euro Fruti SHPK Prishtinë
Bejtush Gashi Ndërmarrje e vogël: me 10-49 të punësuar