Lajme


Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Këtë javë, Shoqata ORGANIKA filloi trajnimin “Kultivimi i bimëve mjekësore aromatike dhe menaxhimi i fermës tuaj”. Ky trajnim është dizajnuar me fokus të veçantë tek gratë që punojnë në këtë sektor.

Read More

Ceremonia e dhenies se certifikatave organika

Është organizuar ceremonia për dhënies se certifikatave të Certifikimit Organik për 30 kompani kosovare që merren me grumbullimin, kultivimin dhe përpunimin e PPJD-ve dhe BMA-ve.Ceremonia u organizua nga Shoqata ORGANIKA, që prej disa vitesh ka vënë në zbatim aktivitetin për promovimin e certifikimit organik të këtyre kompanive vendore.

Read More

Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një takim me grumbulluesit e regjionit te Komunës se Dragashit.

Read More

Kompani “OSA Termosistemi” prezanton makineritë e veta para anëtarëve te ORGANIKA

Shoqata ORGANIKA ka organizuar prezantimin e makinerive e “OSA Termosistemi” nga Rahoveci.

Read More

ORGANIKA organizon trajnim me për bujqësinë organike për këshilltarët e Shërbimit Këshillimor Bujqësor Rural te Kosovës

Shoqata ORGANIKA si pjese e zbatimi te Planit akcional për bujqësinë organike (NOAP) ka organizuar një trajnim për bujqësinë organike dhe kultivimin organik te BMA-ve.

Read More

Një video informacion për bujqesinë organike

Një video informacion për bujqesinë organike nga IFOAM me titra shqip

Read More