Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike Këtë javë, Shoqata…


Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një…


Kompani “OSA Termosistemi” prezanton makineritë e veta para anëtarëve te ORGANIKA

Shoqata ORGANIKA ka organizuar prezantimin e makinerive e “OSA Termosistemi”…


Një video informacion për bujqesinë organike

Një video informacion për bujqesinë organike nga IFOAM me titra shqip; kjo i…


ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019

ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019. Promovimi i bujqësisë organike në…


Këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve

ORGANIKA ka vazhduar të ofroj këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe…


Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në…


Tryeze të rrumbullakët rreth pagesave direkte dhe programit të zhvillimit rural të MBPZHR

ORGANIKA ka organizuar një tryeze të rrumbullakët rreth pagesave direkte dhe…


Trajnimi i agronomeve në përdorimin e aplikacionit

ORGANIKA për të marr kordinatat gjeografike të fermave me BMA ka angzhuar katër…