Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike Këtë javë, Shoqata…


Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një…


Kompani “OSA Termosistemi” prezanton makineritë e veta para anëtarëve te ORGANIKA

Shoqata ORGANIKA ka organizuar prezantimin e makinerive e “OSA Termosistemi”…


Një video informacion për bujqesinë organike

Një video informacion për bujqesinë organike nga IFOAM me titra shqip; kjo i…


ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019

ORGANIKA merr pjesë në panairin AGROKOS 2019. Promovimi i bujqësisë organike në…


Këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe shumëzimin e mentës me copëza të rrënjëve

ORGANIKA ka vazhduar të ofroj këshilla në kultivimin organik të BMA-ve si dhe…


Këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA

ORGANIKA ka ofruar këshilla në menaxhimin e parcelave organike me BMA dhe në…