Trajnimi për Rregulloren e Re Organike të BE-së nga Shoqata Organika dhe Bio.inspecta Al

Shoqata Organika, në bashkëpunim me trupën certifikuese të produkteve organike…


Festimi i Ditës Evropiane Organike

Shoqata Organika organizoi për herë të parë në Kosovë Ditën Evropiane Organike.…


Trajnim mbi digjitalizimin e bujqësisë

Ndryshimet klimatike, rritja e popullsisë, dhe ndryshimet në kërkesat e tregut…


Trajnime për menaxhim të biznesit dhe të prezencës online

Gjatë muajit dhjetor Shoqata Organika ka organizuar dy trajnime të detajuara që…


Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike

Trajnim online për fermeret e bimëve mjekësore aromatike Këtë javë, Shoqata…


Takim i HitFlores me grumbulluesit

Shoqata ORGANIKA ne bashkëpunim me kompaninë “HitFlores” ka organizuar një…


Kompani “OSA Termosistemi” prezanton makineritë e veta para anëtarëve te ORGANIKA

Shoqata ORGANIKA ka organizuar prezantimin e makinerive e “OSA Termosistemi”…