Ceremonia e dhenies se certifikatave organika

Është organizuar ceremonia për dhënies se certifikatave të Certifikimit…