Lista e Inputeve Organike për Kultivimin e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA) (nga lista referente e Institutit Kërkimor për Bujqësi Organike – FiBL))