Novosti


Preporuke za gajenje organskog LAB i razmnožavanje biljke mente delovima korena

ORGANIKA je nastavila da pruža savete o organskom gajenju LAB i razmnožavanju biljke mente delovima korena.

Read More

Okrugli sto o direktnom plaćanju i programu MPŠRR za ruralni razvoj

ORGANIKA je organizovala okrugli sto na kome su razgovarali o direktnim plaćanjima i programu ruralnog razvoja MPŠRR (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja).

Read More

Obučavanje agronoma

ORGANIKA je izabrala četvoricu mladih agronoma da, širom Kosova, prikupljaju informacije o geografskim koordinatama uzgajivača LAB.

Read More

ORGANIKA počela da radi sa mladim agronomima

ORGANIKA je počela da radi i sarađuje sa mladim agronomima, kako bi ojačala njihovo znanje i veštine za organsko gajenje LAB i održiv otkup NDŠP.

Read More

Kompanija Agroflorentina daje tehničke savete

ORGANIKA je nastavila sa davanjem tehničkih saveta o organskom gajenju LAB.

Read More

Savetovanje članova udruženja ORGANIKA o organskom gajenju LAB

ORGANIKA nastavlja da savetuje svoje članove o organskom gajenju LAB.

Read More

Tehnički saveti za gajenje LAB

ORGANIKA je svojim članovima počela da daje tehničke savete za gajenje LAB.

Read More

Okrugli sto o podršci kosovskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja sektoru NDŠP i LAB

ORGANIKA je organizovala okrugli sto na kome se razgovaralo o podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) u sektoru NDP i LAB.

Read More