Novosti


Tehnički saveti za gajenje LAB

ORGANIKA je svojim članovima počela da daje tehničke savete za gajenje LAB.

Read More

Okrugli sto o podršci kosovskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja sektoru NDŠP i LAB

ORGANIKA je organizovala okrugli sto na kome se razgovaralo o podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) u sektoru NDP i LAB.

Read More

Obuka o organskom gajenju LAB sa korisnicima grantova u opštini Prizren

ORGANIKA je sa korisnicima grantova iz opštine Prizren organizovala obuku o organskom gajenju LAB.

Read More

Udruženje ORGANIKA potpisalo Memorandum o razumevanju sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinu

Udruženje ORGANIKA je sa Fakultetom za poljoprivredu i veterinarstvo u Prištini potpisalo Memorandum o razumevanju.

Read More

Izlaganje o organskoj poljoprivredi u Albaniji i telu za sertifikaciju Albinspekt

Udruženje ORGANIKA je organizovalo izlaganje o organskom poljoprivrednom sektoru u Albaniji i telu za sertifikaciju Albinspekt.

Read More

Izlaganje o proizvođaču prerađivačke opreme za LAB

Danas je udruženje ORGANIKA organizovalo izlaganje uz navođenje kompanije Herbas iz Hrvatske koja je proizvođač opreme za preradu LAB, voća i tikve.

Read More

Informativni sastanak sa MPŠRR o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu

Udruženje ORGANIKA je, uz podršku Caritas Švajcarska, organizovalo informativni sastanak sa g-dinom Isuf-om Cikaqi-jem iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) o pravnom osnovu za organsku poljoprivredu.

Read More

ORGANIKA postaje član IFOAM

ORGANIKA je postalo član IFOAM (Međunarodna federacija pokreta organske poljoprivrede).

Read More