Prezantimin e gjendjes së Bujqësisë Organike në botë

ORGANIKA me mbështetje të CaritasCH ka organizuar prezantimin e gjendjes së Bujqësisë Organike në botë. Prezantimin e ka bërë eksperti nga Zvicrra, Z. Markus Arbenz. Pjesëmarrëse në prezantim ishim Profesorët dhe Studentët e Fakultetit të Bujqesisë dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqesisë.
Pas prezantimit kishte një debat shumë konstruktiv dhe studentët ishin shumë aktiv.