Tryeza e rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve

ORGANIKA ka organizuar një tryezë të rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve.
Është diskutuar rreth nevojave të sektorit për mbështetje për te rritur eksportet e produkteve dhe nevoja për mbështetjen e Ministrisë është shumë e nevojshme.
Së shpejti do të organizohen një tryeze tjetër me perfaqesuesit e Ministrisë për të prezantuar këto kërkesa tek ata.
Kjo tryezë është organizuar me mbështetje të projektit PASURI të zbatuar nga Caritas CH.