Bashkpunimi në mes ORGANIKA dhe Caritas CH

ORGANIKA në bashkpunim me Caritas CH ka organizuar një trajnim me fermer të rinj dhe Qendra Grumbulluese të Bimëve Mjekesore dhe Organike (BMA).
Në trajnim u prezantuan kërkesat e standardit organik dhe teknologjitë e kultivimit organik të BMA.